cs

Mars Science Laboratory Curiosity


robotická soutěžOpen kategorie:

1. MEDIUM – ZŠ, SŠ

2. ADVANCED – ZŠ, SŠ, VŠ

Žáci a studenti se mohou přihlásit do jakékoliv kategorie.

Podmínky soutěže:

 • V týmu může být libovolný počet tvůrců (např. třída), vlastní soutěže se budou účastnit max. tři žáci
 • Robot může být postaven na libovolném platformě - mikropočítači (micro:bit, arduino, …).
 • Součástí projektu bude pracovní deník s poznámkami, grafy a veškerými záznamy činností ze stavby robota. V deníku budou uvedeni všichni řešitelé. Pracovní deník bude součástí hodnocení a bude odevzdán při homologaci.
 • V každém ročníku soutěže bude vyhlášena inovace vozítka.
 • Vozítko bude dálkově ovladatelné, bude se pohybovat po hracím poli, kde bude plnit zadané úkoly a přejíždět překážky.

1. MEDIUM

Rozměry robota dle projektové dokumentace:

 • délka: 203 mm
 • šířka: 211 mm
 • výška: 142 mm

Doba výstavby a oživení robota: cca 3 měsíce

Cena robota: cca 2 000 Kč

Homologace:

   - Projet daným otvorem do krabice.

   - Rozměry otvoru:

 • šířka: 231 mm
 • výška: 152 mm

Pokud robot neprojede daným otvorem, nebude připuštěn do soutěže.

Soutěž:

 • Rozměry hracího pole: 500 x 3 000 mm.
 • Úkolem robota bude projet rovně od startu do cíle – délka cca 2 800 mm.
 • Na hracím poli bude jedna daná překážka, kterou bude muset robot přejet.
 • Na hracím poli budou dvě krabice, do kterých bude muset robot celý zajet, provést měření a následně vyjet.
 • V první krabici bude úkolem vozítka změřit teplotu, v druhé intenzitu světla. Změřené hodnoty se budou zobrazovat na displeji, který bude součástí vozítka.
 • Pohyb vozítka po ploše bude řízen pomocí dálkového ovládání.
 • Při vyjetí z dráhy se může robot ručně vrátit do hracího pole – bude penalizováno časem.

Hodnocení:

 • kvalita tisku
 • zpracování pohyblivosti kol
 • kabeláž
 • preciznost, funkčnost
 • přejetí překážky
 • změření a zobrazení daných veličin dle zadání
 • pracovní deník

2. ADVANCED

Rozměry robota dle projektové dokumentace:

 • délka: 372 mm
 • šířka: 390 mm
 • výška: 318 mm

Doba výstavby a oživení robota: cca 6 měsíce

Cena robota: cca 10 000 Kč

Homologace:

- Projet daným otvorem do krabice.

- Rozměry otvoru:

 • šířka: 410 mm
 • výška: 328 mm

Pokud robot neprojede daným otvorem, tak nebude připuštěn do soutěže.

Soutěž:

 • Rozměry hracího pole: 5 000 x 5 000 mm.
 • Na hracím poli budou tři dané překážky, které bude muset robot přejet.
 • Na hracím poli budou dvě krabice, do kterých bude muset robot celý zajet, provést měření a následně vyjet.
 • V první krabici bude úkolem vozítka změřit teplotu, v druhé intenzitu světla. Změřené hodnoty se musí dálkově přenést a zobrazit na displeji, který nebude součástí vozítka.
 • Pohyb vozítka po ploše bude řízen pomocí dálkového ovládání.

Hodnocení:

 • kvalita tisku
 • zpracování pohyblivosti kol
 • kabeláž
 • preciznost, funkčnost
 • přejetí překážek
 • změření a zobrazení daných veličin dle zadání
 • pracovní deník

Microtela inspiruje, Microtela spojuje